Labels

Showing posts with label Lệ Uyên. Show all posts
Showing posts with label Lệ Uyên. Show all posts

12 May, 2021

Tại Anh (Lệ Uyên, Dzoãn Bình)

Nhạc phẩm: Tại Anh Sáng tác: Lệ Uyên (Ngọc Sơn), Dzoãn Bình Tiếng hát: Yến Linh, Giang Tử Pre 1975

Xem nhiều nhất